Osiągnięcia - 2018r


Letnie Mistrzostwa Polski - basen 50m

 •   • Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców - Łódź

Dominik Bujak
  • 2 m. 400m st.zmiennym - 4:23,09
  • 6 m. 200m st.zmiennym - 2:04,73
 Młodzieżowcy
  • 1 m. 400m st.zmiennym - 4:23,09
  • 3 m. 200m st.zmiennym - 2:04,73

  • 7 m. 1500m st.dowolnym - 15:48,84
  • 7 m. 800m st.dowolnym - 8:13,07
 Młodzieżowcy
  • 4 m. 1500m st.dowolnym - 15:48,84
  • 4 m. 800m st.dowolnym - 8:13,07
  • 6 m. 400m st.dowolnym - 4:00.77


 Młodzieżowcy
  • 5 m. 200m st.zmiennym - 2:25,01
  • 9 m. 50m st.motylkowym - 0:29,41
  • 10 m. 100m st.dowolnym - 1:00,07
  • 10 m. 200m st.dowolnym - 2:09.59

 Młodzieżowcy
  • 7 m. 200m st.motylkowym - 2:39,96

 •   •  Mistrzostwa Polski Juniorów 17,18-lat - Gliwice


  • 6 m. 200m st.zmiennym - 2:09,64

 •   • Mistrzostwa Polski Juniorów 16-lat - Ostrowiec Św.

Aleksandra Banaczkowska
  • 2 m. 100m st.klasycznym - 1:14,51
  • 3 m. 200m st.klasycznym - 2:38,13
  • 3 m. 50m st.klasycznym - 0:34,48
  • 8 m. 4x100m st.zmiennym - 4:44,98

  • 4 m. 200m st.klasycznym - 2:28,24
  • 9 m. 50m st.klasycznym - 0:31,16
  • 10 m.100m st.klasycznym - 1:08,53
  • 4 m. 4x100m st.zmiennym - 4:04,14


  • 10 m. 4x200m st.dowolnym - 9:32,88


  • 8 m. 4x100m st.zmiennym - 4:44,98
  • 10 m. 4x200m st.dowolnym - 9:32,88


  • 10 m. 4x200m st.dowolnym - 9:32,88


  • 8 m. 4x100m st.zmiennym - 4:44,98
  • 10 m. 4x200m st.dowolnym - 9:32,88


  • 8 m. 4x100m st.zmiennym - 4:44,98

  • 6 m. 50m st.grzbietowym - 0:28,28
  • 6 m. 100m st.grzbietowym - 1:00,48
  • 4 m. 4x100m st.zmiennym - 4:04,14

  • 10 m. 50m st.dowolnym - 0:25,28
  • 10 m.200m st.zmiennym - 2:17,93

  • 4 m. 4x100m st.zmiennym - 4:04,14
  • 7 m. 4x100m st.dowolnym - 3:48,26

  • 4 m. 4x100m st.zmiennym - 4:04,14
  • 7 m. 4x100m st.dowolnym - 3:48,26

  • 10 m. 4x200m st.dowolnym - 8:32,47
  • 7 m. 4x100m st.dowolnym - 3:48,26

  • 10 m. 4x200m st.dowolnym - 8:32,47
  • 7 m. 4x100m st.dowolnym - 3:48,26

  • 10 m. 4x200m st.dowolnym - 8:32,47

  • 10 m. 4x200m st.dowolnym - 8:32,47

 •   • Mistrzostwa Polski Juniorów 15-lat - Oświęcim

  • 4 m. 50m st.dowolnym - 0:24,84
  • 4 m. 200m st.zmiennym - 2:14,15
  • 5 m.100m st.dowolnym - 0:55,22
  • 10 m. 4x100m st.zmiennym - 4:23,52

  • 10 m. 4x100m st.zmiennym - 4:23,52

  • 10 m. 4x100m st.zmiennym - 4:23,52

  • 10 m. 4x100m st.zmiennym - 4:23,52

 •   • Mistrzostwa Polski Juniorów 14-lat - Olsztyn

Weronika Latała
  • 2 m. 50m st.grzbietowym - 0:30,67
  • 3 m. 100m st.dowolnym - 1:00,22
  • 4 m. 50m st.motylkowym - 0:29,70
  • 5 m. 50m st.dowolnym - 0:27,81
  • 5 m. 200m st.dowolnym - 2:12,32
  • 4 m. 4x100m st.zmiennym - 4:39,90
  • 5 m. 4x100m st.dowolnym - 4:17,73
  • 8 m. 4x200m st.dowolnym - 9:31,82

Julia Ofman
  • 2 m. 50m st.klasycznym - 0:34,73
  • 7 m. 100m st.klasycznym - 1:17,36
  • 4 m. 4x100m st.zmiennym - 4:39,90
  • 5 m. 4x100m st.dowolnym - 4:17,73


  • 6 m. 50m st.klasycznym - 0:35,58
  • 8 m. 4x200m st.dowolnym - 9:31,82

  • 10 m. 200m st.grzbietowym - 2:36,10
  • 4 m. 4x100m st.zmiennym - 4:39,90
  • 5 m. 4x100m st.dowolnym - 4:17,73
  • 8 m. 4x200m st.dowolnym - 9:31,82

  • 4 m. 4x100m st.zmiennym - 4:39,90
  • 5 m. 4x100m st.dowolnym - 4:17,73
  • 8 m. 4x200m st.dowolnym - 9:31,82

  • 10 m. 100m st.klasycznym - 1:12,77

Zimowe Mistrzostwa Polski - basen 25m

 •   • Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowców i Juniorów 17,18-lat
  - Lublin

Dominik Bujak
  • 3 m. 400m st.zmiennym - 4:09,22
  • 3 m. 200m st.zmiennym - 1:57,28
  • 5 m. 400m st.dowolnym - 3:46,23
  • 8 m. 200m st.motylkowym - 2:00,55
 Młodzieżowcy
  • 1 m. 200m st.zmiennym - 1:57,28
  • 2 m. 400m st.zmiennym - 4:09,22
  • 3 m. 400m st.dowolnym - 3:46,23
  • 3 m. 200m st.motylkowym - 2:00,55

Piotr Bujak
  • 3 m. 1500m st.dowolnym - 15:21,52
  • 9 m. 800m st.dowolnym - 8:06,78
 Młodzieżowcy
  • 2 m. 1500m st.dowolnym - 15:21,52
  • 6 m. 800m st.dowolnym - 8:06,78
  • 8 m. 400m st.dowolnym - 3:57,99

 Młodzieżowcy
  • 4 m. 200m st.zmiennym - 2:23,39
  • 6 m. 100m st.zmiennym - 1:05,39
  • 7 m. 200m st.dowolnym - 2:05.81
  • 7 m. 100m st.dowolnym - 0:58,19
  • 8 m. 50m st.motylkowym - 0:28,95

 •   • Mistrzostwa Polski Juniorów 16-lat - Gorzów Wlkp.

Aleksandra Banaczkowska
  • 3 m. 100m st.klasycznym - 1:11,76
  • 3 m. 200m st.klasycznym - 2:34,99
  • 5 m. 400m st.zmiennym - 5:00,85
  • 6 m. 50m st.klasycznym - 0:33,71
  • 7 m. 4x100m st.zmiennym - 4:40,06

  •  7 m. 4x100m st.zmiennym - 4:40,06

  •  7 m. 4x100m st.zmiennym - 4:40,06

  •  7 m. 4x100m st.zmiennym - 4:40,06

Dominik Bielawa
  • 1 m. 50m st.klasycznym - 0:29,15
  • 2 m. 100m st.klasycznym - 1:03,40
  • 2 m. 4x100m st.zmiennym - 3:47,70
  • 6 m. 4x100m st.dowolnym - 3:32,76

Jan Król
  •  3 m. 50m st.grzbietowym - 0:25,88
  •  4 m. 100m st.grzbietowym - 0:56,27
  •  2 m. 4x100m st.zmiennym - 3:47,70
  •  6 m. 4x100m st.dowolnym - 3:32,76

Michał Klimas
  • 5 m. 50m st.klasycznym - 0:29,41
  • 4 m. 100m st.klasycznym - 1:03,51
  • 4 m. 200m st.klasycznym - 2:18,39
  • 2 m. 4x100m st.zmiennym - 3:47,70

Dawid Majsak
  •  7 m. 50m st.dowolnym - 0:24,04
  •  8 m. 100m st.motylkowym - 0:57,47
  •  2 m. 4x100m st.zmiennym - 3:47,70

  •  4 m. 1500m st.dowolnym - 15:47,71
  •  6 m. 4x100m st.dowolnym - 3:32,76

  •  6 m. 4x100m st.dowolnym - 3:32,76

 •   • Mistrzostwa Polski Juniorów 15-lat - Ostrowiec Św.

Patryk Stefański
  •  2 m. 50m st.dowolnym - 0:23,60
  •  3 m. 200m st.zmiennym - 2:07,19
  •  4 m. 100m st.dowolnym - 0:52,13
  •  8 m. 200m st.dowolnym - 1:57,13
  •  9 m. 4x100m st.zmiennym - 4:06,90

  •  9 m. 4x100m st.zmiennym - 4:06,90

  •  9 m. 4x100m st.zmiennym - 4:06,90

  •  9 m. 4x100m st.zmiennym - 4:06,90

 •   • Mistrzostwa Polski Juniorów 14-lat - Olsztyn

Weronika Latała
  • 3 m. 50m st.grzbietowym - 0:29,76
  • 3 m. 50m st.dowolnym - 0:26,71
  • 3 m. 100m st.dowolnym - 0:58,94
  • 5 m. 50m st.motylkowym - 0:28,93
  • 9 m. 100m st.motylkowym - 1:06,07
  • 5 m. 4x100m st.zmiennym - 4:28,12
  • 6 m. 4x100m st.dowolnym - 4:08,85
  • 8 m. 4x200m st.dowolnym - 9:17,33

  •  4 m. 50m st.klasycznym - 0:33,46
  •  5 m. 100m st.klasycznym - 1:13,76
  •  10 m. 200m st.klasycznym - 2:44,87
  •  5 m. 4x100m st.zmiennym - 4:28,12
  •  6 m. 4x100m st.dowolnym - 4:08,85
  •  8 m. 4x200m st.dowolnym - 9:17,33

  •  8 m. 100m st.klasycznym - 1:14,03
  •  5 m. 4x100m st.zmiennym - 4:28,12
  •  6 m. 4x100m st.dowolnym - 4:08,85
  •  8 m. 4x200m st.dowolnym - 9:17,33


  •  5 m. 4x100m st.zmiennym - 4:28,12
  •  8 m. 4x200m st.dowolnym - 9:17,33


  •  6 m. 4x100m st.dowolnym - 4:08,85

  •  8 m. 50m st.klasycznym - 0:31,10
  •  8 m. 100m st.klasycznym - 1:07,98
  •  4 m. 200m st.klasycznym - 2:24,29
  •  7 m. 4x100m st.dowolnym - 3:46,44


  •  7 m. 4x100m st.dowolnym - 3:46,44


  •  7 m. 4x100m st.dowolnym - 3:46,44


  •  7 m. 4x100m st.dowolnym - 3:46,44

  •  7 m. 100m st.klasycznym - 1:07,71
  •  9 m. 200m st.klasycznym - 2:31,30

  •  5 m. 100m st.grzbietowym - 1:04,62
  •  4 m. 200m st.grzbietowym - 2:19,02


Waterpolo

 •   • Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych - Gliwice

KS KSZO Ostrowiec Świętokrzyski
    Srebrne medale Mistrzostw Polski.

Jan Skaliński, Mikołaj Kot, Aleksander Ozga, Daniel Idzikowski, Maksymilian Walesic, Kacper Nadbrzuchowski, Maksymilian Krakowiak, Wiktor Staniszewski, Brajan Nochelski, Jakub Pietrzyk, Igor Ostrowski, Konrad Malicki, Filip Rasiński.
Trenerzy: Robert Serwin i Mariusz Stawecki

 •   • Mistrzostwa Polski Młodzików U-15 - Ostrowiec Św.

KS KSZO Ostrowiec Świętokrzyski
    Mistrzowie Polski Młodzików U-15.


Trener: Mariusz Stawecki

 •   • Drużynowe Mistrzostwa Młodzików U-13 - Ostrowiec Św.

KS KSZO Ostrowiec Świętokrzyski
    Mistrzowie Polski Młodzików U-13.

Jan Skaliński, Igor Ostrowski, Brajan Gromski, Kamil Broś, Wiktor Walczyk, Wiktor Staniszewski, Filip Budzyn, Jan Krzowski, Piotr Młodawski, Dawid Karyś, Olaf Szwajda, Hubert Siepietowski
Trener: Mariusz Stawecki