Osiągnięcia - 2023rMistrzostwa Europy Juniorów - Belgrad (SRB)

Bartosz Michta
  •  8 m. 200m st.motylkowym - 2:02.40

Europejski Olimpijski Festiwal Młodzieży -
Maribor (SLO)

Aleksandra Prasał
  •  11 m. 100m st.grzbietowym - 1:04.69
  •  12 m. 200m st.grzbietowym - 2:21.43

Letnie Mistrzostwa Polski - basen 50m

  •   • Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców - Olsztyn

Zuzanna Kamińska
  • 3 m. 200m st.klasycznym - 2:33,44


  • 5 m. 200m st.motylkowym - 2:01.73

  • 6 m. 200m st.zmiennym - 2:06,90
 Młodzieżowcy
  • 4 m. 200m st.zmiennym - 2:06,90
  • 10 m. 100m st.dowolnym - 0:51,31
  • 7 m. 200m st.dowolnym - 1:53,11

  • 6 m. 200m st.motylkowym - 2:02,06
 Młodzieżowcy
  • 4 m. 200m st.motylkowym - 2:02,06
  • 7 m. 100m st.motylkowym - 0:55,19
  • 8 m. 100m st.grzbietowym - 0:57,21


  • 9 m. 200m st.grzbietowym - 2:23.01

 Młodzieżowcy
  • 5 m. 50m st.klasycznym - 0:32,75
  • 5 m. 100m st.klasycznym - 1:13,45
  • 7 m. 200m st.klasycznym - 2:45,24

  •   • Mistrzostwa Polski Juniorów 17,18-lat - Oświęcim

Bartosz Michta
  •  1 m. 200m st.motylkowym - 2:01,38
  •  5 m. 4x100m st.zm. Mieszane - 4:09.10

Zuzanna Kamińska
  •  3 m. 200m st.klasycznym - 2:35.60
  •  6 m. 100m st.klasycznym - 1:13,86
  •  4 m. 4x100m st.zmiennym - 4:26,59
  •  5 m. 4x100m st.zm. Mieszane - 4:09.10


  •  5 m. 1500m st.dowolnym - 16:11,61
  •  4 m. 800m st.dowolnym - 8:19,51
  •  4 m. 400m st.dowolnym - 3:59,44
  •  5 m. 4x100m st.zm. Mieszane - 4:09.10

  •  8 m. 100m st.grzbietowym - 1:07,61
  •  4 m. 4x100m st.zmiennym - 4:26,59
  •  5 m. 4x100m st.zm. Mieszane - 4:09.10


  •  4 m. 4x100m st.zmiennym - 4:26,59


  •  4 m. 4x100m st.zmiennym - 4:26,59

  •   • Mistrzostwa Polski Juniorów 16-lat - Gliwice

Cyprian Sikora
  •  3 m. 200m st.dowolnym - 1:54,93
  •  6 m. 400m st.dowolnym - 4:10,38
  •  5 m. 100m st.dowolnym - 0:53,25

  •   • Mistrzostwa Polski Juniorów 15-lat - Lublin

Wiktor Bekier
  •  2 m. 100m st.dowolnym - 0:53,15
  •  2 m. 200m st.dowolnym - 1:56,07
  •  8 m. 800m st.dowolnym - 9:03.49

  •  4 m. 200m st.motylkowym - 2:12,71
  •  9 m. 100m st.motylkowym - 0:59,76

  •  9 m. 50m st.grzbietowym - 0:28,72

  •   • Mistrzostwa Polski Juniorów 14-lat - Ostrowiec Św.

Aleksandra Prasał
  •  1 m. 50m st.grzbietowym - 0:30,61
  •  1 m. 100m st.grzbietowym - 1:04,62
  •  1 m. 200m st.grzbietowym - 2:19,88
  •  3 m. 200m st.zmiennym - 2:27,01
  •  4 m. 50m st.dowolnym - 0:27,65

Laura Gil
  •  3 m. 50m st.dowolnym - 0:27,60
  •  3 m. 50m st.grzbietowym - 0:30,88
  •  6 m. 100m st.grzbietowym - 1:08.37
  •  10 m. 100m st.dowolnym - 1:03,67
  •  5 m. 4x100m st.zm. Mieszane - 4:23,44
  •  6 m. 4x100m st.zmiennym - 4:50.96
  •  7 m. 4x100m st.dowolnym - 4:18.09

Franciszek Grzesik
  •  1 m. 50m st.motylkowym - 0:25,84
  •  2 m. 100m st.motylkowym - 0:59,46
  •  3 m. 50m st.dowolnym - 0:24,84
  •  5 m. 100m st.dowolnym - 0:55,88
  •  5 m. 4x100m st.zm. Mieszane - 4:23,44

Filip Schabowski
  •  2 m. 50m st.klasycznym - 0:31,67
  •  10 m. 100m st.klasycznym - 1:12,89
  •  10 m. 50m st.motylkowym - 0:27,90

  •  5 m. 100m st.klasycznym - 1:17,48
  •  8 m. 200m st.klasycznym - 2:51,37
  •  9 m. 50m st.klasycznym - 0:35,51
  •  8 m. 50m st.dowolnym - 0:28,10

  •  5 m. 100m st.grzbietowym - 1:08,36
  •  6 m. 200m st.grzbietowym - 2:29,12
  •  8 m. 200m st.zmiennym - 2:35,38

  •  8 m. 200m st.dowolnym - 2:06,13
  •  5 m. 4x100m st.zm. Mieszane - 4:23,44

  •  9 m. 100m st.grzbietowym - 1:09,40
  •  7 m. 200m st.grzbietowym - 2:29,43
  •  6 m. 4x100m st.zmiennym - 4:50.96
  •  7 m. 4x100m st.dowolnym - 4:18.09

  •  5 m. 4x100m st.zm. Mieszane - 4:23,44
  •  6 m. 4x100m st.zmiennym - 4:50.96
  •  7 m. 4x100m st.dowolnym - 4:18.09

  •  6 m. 4x100m st.zmiennym - 4:50.96
  •  7 m. 4x100m st.dowolnym - 4:18.09