Regulaminy

REGULAMINY IMPREZ Świętokrzyskiego OZP 2019r
W plikach do pobrania publikujemy Regulaminy Małej i Dużej Świętokrzyskiej Ligi Pływackiej XVIII-edycji oraz regulamin IV-edycji Świętokrzyskie Już Pływam!, które obowiązywać będą w 2019r.
[ Regulamin Dużej ŚLP - 2019 rok ]  [ Regulamin Małej ŚLP - 2019 rok ]  [ Regulamin ŚJP - 2019 rok ]

REGULAMIN POWOŁYWANIA ZAWODNIKÓW KADRY WOJEWÓDZKIEJ MŁODZIKA
Uchwałą Zarządu 1/2019 z dnia 10 stycznia br. zmienione zostały zasady powoływania Kadry Wojewódzkiej Młodzików Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Pływackiego. W pliku do pobrania publikujemy nowe zasady, które będą obowiązywać w 2019 roku.
   [Regulamin - Kadra Młodzików]

KALENDARZ IMPREZ ŚOZP 2019r
Poniżej w pliku do pobrania publikujemy propozycję Kalendarza Imprez Pływackich ŚOZP na 2019 rok.
[ Kalendarz 2019 rok ]   

REGULAMIN POWOŁYWANIA ZAWODNIKÓW KADRY WOJEWÓDZKIEJ MŁODZIKA
Uchwałą Zarządu z dnia 31 stycznia br. zmienione zostały zasady powoływania Kadry Wojewódzkiej Młodzików Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Pływackiego. W pliku do pobrania publikujemy nowe zasady, które będą obowiązywać od 2018r.
   [Regulamin - Kadra Młodzików]

PRZEPISY PZP ORGANIZACJI IMPREZ - 2018r
W plikach do pobrania publikujemy aktualne regulaminy Polskiego Związku Pływackiego dotyczące organizacji imprez centralnych i okręgowych. Wszystkie przepisy PZP dotyczące organizacji imprez dostępne są na stronie PZP:   Regulaminy PZP  >> .  
[ Wytyczne organizacji zawodów okręgowych ]    [ Regulamin Zawodów Centralnych ]   

ŚWIĘTOKRZYSKIE - JUŻ PŁYWAM
Regulamin zawodów dla dzieci 9-letnich i młodszych
REGULAMIN:    [ 2016 rok ]  [ 2017 rok ]  [ 2018 rok ]

ŚWIĘTOKRZYSKA LIGA PŁYWACKA
Zasady organizacji Świętokrzyskiej Ligi Pływackiej, terminarz i struktura zawodów, kategorie wiekowe, nagrody ...
REGULAMIN:    [ 2018 ]

KALENDARZ IMPREZ ŚOZP 2018r
Do pobrania Kalendarz Imprez Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Pływackiego na rok 2018.
   [ 2018 rok - ŚOZP ]   [ 2018 rok - ŚOZP i PZP ]  

PŁYWANIE - PRZEPISY OGÓLNE FINA
W plikach do pobrania publikujemy aktualne przepisy przepisy FINA dotyczące pływania, które obowiązywać będą w latach 2017-2021. W pliku 'ZMIANY' przedstawiono różnice w stosunku do wcześniej obowiązujących przepisów.
[ Przepisy FINA ]    [ Zmiany ]   

STROJE PŁYWACKIE
Poniżej, w plikach do pobrania, publikujemy aktualne przepisy dotyczące strojów pływackich, oraz uchwałę Zarządu PZP wprowadzającą zmiany.
[ Pobierz ]   [ Uchwała ]   

ŚWIĘTOKRZYSKIE - JUŻ PŁYWAM
Regulamin zawodów dla dzieci 9-letnich i młodszych
REGULAMIN:    [ 2016 rok ]  [ 2017 rok ]

KALENDARZ IMPREZ ŚOZP 2017r
Do pobrania Kalendarz Imprez Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Pływackiego na rok 2017.
[ 2014 rok ]   [ 2015 rok ]   [ 2016 rok ]   [ 2017 rok ]

ŚWIĘTOKRZYSKA LIGA PŁYWACKA
Zasady organizacji Świętokrzyskiej Ligi Pływackiej, terminarz i struktura zawodów, kategorie wiekowe, nagrody ...
REGULAMINY:    [ 2013 ]  [ 2014 ]  [ 2015 ]  [ 2016 ]  [ 2017 ]

PŁYWANIE - PRZEPISY OGÓLNE FINA
W pliku do pobrania publikujemy przepisy FINA dotyczące pływania, sposobu sędziowania, organizacji zawodów, itd..., które obowiązują w latach 2013-2017.
[ Pobierz ]      

REGULAMIN POWOŁYWANIA ZAWODNIKÓW KADRY WOJEWÓDZKIEJ - 2013r
Poniżej publikujemy regulamin określający zasady powoływania kadry wojewódzkiej młodzików A i B obowiązujący w 2013r.
[ Regulamin - Kadra Młodzików A i B ]    

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH - 2012r
Poniżej publikujemy Regulamin określający tryb i zasady przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego. Regulamin przesłany został przez Świętokrzyską Federację Sportu.
[ Regulamin przyznawania stypendiów ]

REGULAMIN POWOŁYWANIA ZAWODNIKÓW KADRY WOJEWÓDZKIEJ
Do pobrania regulaminy określające zasady powoływania kadry wojewódzkiej juniorów i młodzików.
[Regulamin - Kadra Młodzików]    [Regulamin - Kadra Juniorów]

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW MŁODZIKÓW I DZIECI
Zmieniony i obowiązujący od dnia 15 października 2011r regulamin organizacji ogólnopolskich zawodów Młodzików i Dzieci.
[ Pobierz ]

PŁYWANIE - PRZEPISY OGÓLNE FINA
Opisują style pływackie, a także określają zasady organizacji imprez pływackich, zasady sędziowania, zasady pomiaru czasu i uznawania rekordów. Obowiązują w latach 2009-2013.
[ Pobierz ]

REGULAMIN IMPREZ PZP
Określa zasady organizacji imprez centralnych, jak również warunki uczestnictwa.
[ Pobierz ]

STROJE PŁYWACKIE
Tłumaczenie z przepisów FINA odnośnie aktualnie obowiązujących strojów pływackich. Wytyczne PZP odnośnie strojów w kategorii wiekowej 13 lat i młodsi.
[ Pobierz ]

REGULAMIN dot. REJESTRACJI KLUBU-NOWEGO CZŁONKA
Regulamin określający zasady przyjmowania nowych członków OZP
[ Uchwała ]   [ Regulamin ]   [Karta ewidencyjna]

REGULAMIN dot. REJESTRACJI ZAWODNIKA
Zasady postępowania przy rejestrowaniu zawodnika w OZP i wymagane dokumenty
[ Pobierz ]   [ Sztywna karta ]

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH
Istotne wskazówki przy zmianie przynależności klubowej.
[ Pobierz ]