Osiągnięcia - 2021rLetnie Mistrzostwa Polski - basen 50m

  •   • Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców - Lublin

Dominik Bujak
  • 2 m. 400m st.zmiennym - 4:19,02
  • 2 m. 200m st.zmiennym - 2:02.58
  • 10 m. 200m st.dowolnym - 1:51,39
 Młodzieżowcy
  • 1 m. 400m st.zmiennym - 4:19,02
  • 2 m. 200m st.zmiennym - 2:02.58
  • 6 m. 200m st.dowolnym - 1:51,39


  • 10 m. 800m st.dowolnym - 8:25.11

 Młodzieżowcy
  • 9 m. 800m st.dowolnym - 9:58.22
  • 10 m. 1500m st.dowolnym - 19:32.85

 Młodzieżowcy
  • 10 m. 200m st.zmiennym - 2:30,61

 Młodzieżowcy
  • 8 m. 200m st.zmiennym - 2:08,05

 Młodzieżowcy
  • 7 m. 200m st.klasycznym - 2:25,51

  •   • Mistrzostwa Polski Juniorów 17,18-lat - Bydgoszcz

  •  4 m. 200m st.motylkowym - 2:03,13
  •  6 m. 100m st.motylkowym - 0:55,28
  •  8 m. 50m st.motylkowym - 0:25,35
  •  9 m. 4x100m st.dowolnym - 3:36,45
  •  7 m. 4x100m st.zmiennym - 3:56,13

  •  5 m. 100m st.klasycznym - 1:14,50
  •  5 m. 200m st.klasycznym - 2:40,42
  •  8 m. 50m st.klasycznym - 0:34,04

  •  9 m. 50m st.dowolnym - 0:23,99
  •  10 m. 200m st.zmiennym - 2:11,78
  •  9 m. 4x100m st.dowolnym - 3:36,45
  •  7 m. 4x100m st.zmiennym - 3:56,13


  •  10 m. 200m st.motylkowym - 2:25,88


  •  10 m. 50m st.klasycznym - 0:34,31


  •  9 m. 4x100m st.dowolnym - 3:36,45


  •  9 m. 4x100m st.dowolnym - 3:36,45


  •  7 m. 4x100m st.zmiennym - 3:56,13


  •  7 m. 4x100m st.zmiennym - 3:56,13

  •   • Mistrzostwa Polski Juniorów 16-lat - Warszawa

Bartosz Michta
  •  1 m. 200m st.motylkowym - 2:05,36
  •  3 m. 100m st.motylkowym - 0:56,64
  •  8 m. 50m st.motylkowym - 0:25,94
  •  5 m. 4x200m st.dowolnym - 8:12,45
  •  9 m. 4x100m st.dowolnym - 3:45,15


  •  9 m. 100m st.grzbietowym - 1:08,17
  •  6 m. 200m st.grzbietowym - 2:25,76

  •  5 m. 1500m st.dowolnym - 16:28,29
  •  5 m. 800m st.dowolnym - 8:35,13
  •  5 m. 400m st.dowolnym - 4:07,11
  •  5 m. 200m st.dowolnym - 1:57,15
  •  5 m. 4x200m st.dowolnym - 8:12,45
  •  9 m. 4x100m st.dowolnym - 3:45,15

  •  6 m. 100m st.motylkowym - 1:04,98

  •  9 m. 50m st.motylkowym - 0:29,47

  •  5 m. 4x200m st.dowolnym - 8:12,45
  •  9 m. 4x100m st.dowolnym - 3:45,15

  •  5 m. 4x200m st.dowolnym - 8:12,45
  •  9 m. 4x100m st.dowolnym - 3:45,15

  •   • Mistrzostwa Polski Juniorów 15-lat - Oświęcim

Zuzanna Kamińska
  •  3 m. 200m st.klasycznym - 2:39,47
  •  5 m. 100m st.klasycznym - 1:13,82
  •  5 m. 50m st.klasycznym - 0:34,10
  •  3 m. 4x100m st.dowolnym - 4:08,39
  •  4 m. 4x200m st.dowolnym - 9:07,97
  •  2 m. 4x100m st.zmiennym - 4:32,75

Malwina Szafrańska
  •  3 m. 4x100m st.dowolnym - 4:08,39
  •  4 m. 4x200m st.dowolnym - 9:07,97
  •  2 m. 4x100m st.zmiennym - 4:32,75

Małgorzata Celińska
  •  3 m. 4x100m st.dowolnym - 4:08,39
  •  4 m. 4x200m st.dowolnym - 9:07,97

Zofia Sadłos
  •  3 m. 4x100m st.dowolnym - 4:08,39
  •  4 m. 4x200m st.dowolnym - 9:07,97
  •  2 m. 4x100m st.zmiennym - 4:32,75

Alicja Sulik
  •  2 m. 4x100m st.zmiennym - 4:32,75

  •  8 m. 1500m st.dowolnym - 17:45,73

  •   • Mistrzostwa Polski Juniorów 14-lat - Olsztyn

Zuzanna Wójcik
  •  3 m. 1500m st.dowolnym - 18:31,12
  •  6 m. 800m st.dowolnym - 9:46,71
  •  8 m. 400m st.dowolnym - 4:45,85

Zimowe Mistrzostwa Polski - basen 25m

  •   • Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów 17,18-lat - Bydgoszcz

Julia Ofman
 Seniorzy
  •  6 m. 200m st.klasycznym - 2:32,21  Juniorzy 17,18-lat
  •  2 m. 200m st.klasycznym - 2:32,21
  •  6 m. 100m st.klasycznym - 1:11,17
  •  8 m. 50m st.klasycznym - 0:32,99
  •  8 m. 4x50m st.zmiennym Mix - 1:50,03
  •  9 m. 4x50m st.dowolnym Mix - 1:40,52
  •  9 m. 4x100m st.zmiennym - 4:27,51
  •  9 m. 4x100m st.zmiennym - 4:27,51
  •  8 m. 4x50m st.zmiennym - 2:02,73

Adriana Wąsik
 Seniorzy
  •  7 m. 200m st.motylkowym - 2:18,34  Juniorzy 17,18-lat
  •  3 m. 200m st.motylkowym - 2:18,34
  •  6 m. 100m st.motylkowym - 1:01,28


  •  8 m. 1500m st.dowolnym - 15:28,12
  •  9 m. 800m st.dowolnym - 8:05,89

 Seniorzy
  • 9 m. 100m st.dowolnym - 0:49,30  Młodzieżowcy
  • 9 m. 50m st.dowolnym - 0:22.55
  • 5 m. 100m st.dowolnym - 0:49,30
  • 4 m. 200m st.dowolnym - 1:49.35
  • 6 m. 200m st.zmiennym - 2:03.53
  • 10 m. 50m st.motylkowym - 0:24.45

 Młodzieżowcy
  • 5 m. 50m st.grzbietowym - 0:31.17
  • 7 m. 50m st.dowolnym - 0:26.16
  • 7 m. 100m st.zmiennym - 1:05.85
  • 6 m. 100m st.dowolnym - 0:57.57

 Seniorzy
  •  10 m. 200m st.motylkowym - 2:21,77
 Juniorzy 17,18-lat
  •  6 m. 200m st.motylkowym - 2:21,77
  •  8 m. 4x50m st.zmiennym Mix - 1:50,03
  •  9 m. 4x50m st.dowolnym Mix - 1:40,52
  •  9 m. 4x100m st.zmiennym - 4:27,51
  •  9 m. 4x100m st.zmiennym - 4:27,51
  •  8 m. 4x50m st.zmiennym - 2:02,73

Patryk Stefański
 Juniorzy 17,18-lat
  •  2 m. 50m st.dowolnym - 0:22,76
  •  2 m. 100m st.dowolnym - 0:49,47
  •  9 m. 100m st.zmiennym - 0:57,03
  •  7 m. 4x50m st.zmiennym - 1:43,60
  •  8 m. 4x50m st.zmiennym Mix - 1:50,03
  •  7 m. 4x100m st.dowolnym - 3:26,28
  •  9 m. 4x50m st.dowolnym Mix - 1:40,52
  •  7 m. 4x100m st.zmiennym - 3:48,92

 Juniorzy 17,18-lat
  •  9 m. 200m st.motylkowym - 2:01.09
  •  10 m. 50m st.motylkowym - 0:24,48
  •  7 m. 4x50m st.zmiennym - 1:43,60
  •  8 m. 4x50m st.zmiennym Mix - 1:50,03
  •  7 m. 4x100m st.dowolnym - 3:26,28
  •  9 m. 4x50m st.dowolnym Mix - 1:40,52
  •  7 m. 4x100m st.zmiennym - 3:48,92

 Juniorzy 17,18-lat
  •  6 m. 50m st.klasycznym - 0:32,81

 Juniorzy 17,18-lat
  •  7 m. 4x50m st.zmiennym - 1:43,60
  •  9 m. 4x100m st.zmiennym - 4:02,90
  •  10 m. 4x100m st.dowolnym - 3:40,48

 Juniorzy 17,18-lat
  •  7 m. 4x100m st.zmiennym - 3:48,92
  •  7 m. 4x50m st.zmiennym - 1:43,60
  •  10 m. 4x100m st.dowolnym - 3:40,48

 Juniorzy 17,18-lat
  •  7 m. 4x100m st.dowolnym - 3:26,28
  •  10 m. 4x50m st.zmiennym - 1:47,89
  •  9 m. 4x100m st.zmiennym - 4:02,90

 Juniorzy 17,18-lat
  •  10 m. 4x50m st.zmiennym - 1:47,89
  •  7 m. 4x100m st.dowolnym - 3:26,28
  •  7 m. 4x100m st.zmiennym - 3:48,92

 Juniorzy 17,18-lat
  •  9 m. 4x100m st.zmiennym - 4:02,90
  •  10 m. 4x100m st.dowolnym - 3:40,48
  •  10 m. 4x50m st.zmiennym - 1:47,89

 Juniorzy 17,18-lat
  •  9 m. 4x100m st.zmiennym - 4:02,90
  •  10 m. 4x100m st.dowolnym - 3:40,48
  •  10 m. 4x50m st.zmiennym - 1:47,89

 Juniorzy 17,18-lat
  •  9 m. 4x100m st.zmiennym - 4:27,51
  •  8 m. 4x50m st.zmiennym - 2:02,73
  •  8 m. 4x100m st.dowolnym - 4:10,25

 Juniorzy 17,18-lat
  •  9 m. 4x100m st.zmiennym - 4:27,51
  •  8 m. 4x50m st.zmiennym - 2:02,73
  •  8 m. 4x100m st.dowolnym - 4:10,25  •   • Mistrzostwa Polski Juniorów 16-lat - Gliwice

Bartosz Michta
  •  2 m. 200m st.motylkowym - 1:58,49
  •  3 m. 100m st.motylkowym - 0:54,59
  •  3 m. 50m st.motylkowym - 0:24,96


  •  7 m. 50m st.grzbietowym - 0:30,13
  •  4 m. 200m st.grzbietowym - 2:19,81
  •  8 m. 100m st.grzbietowym - 1:04,78

  •  4 m. 1500m st.dowolnym - 15:51,95
  •  6 m. 200m st.dowolnym - 1:52,52
  •  7 m. 400m st.dowolnym - 3:57,38

  •  10 m. 50m st.dowolnym - 0:27,21
  •  10 m. 50m st.grzbietowym - 0:30,49  •   • Mistrzostwa Polski Juniorów 15-lat - Lublin

Zuzanna Kamińska
  •  3 m. 200m st.klasycznym - 2:31,45
  •  4 m. 100m st.klasycznym - 1:10,50
  •  2 m. 50m st.klasycznym - 0:32,07
  •  8 m. 4x100m st.dowolnym - 4:04,72
  •  7 m. 4x200m st.dowolnym - 8:53,82
  •  5 m. 4x100m st.zmiennym - 4:23,93


  •  5 m. 50m st.motylkowym - 0:28,79
  •  8 m. 4x100m st.dowolnym - 4:04,72
  •  5 m. 4x100m st.zmiennym - 4:23,93


  •  8 m. 4x100m st.dowolnym - 4:04,72
  •  7 m. 4x200m st.dowolnym - 8:53,82


  •  5 m. 4x100m st.zmiennym - 4:23,93
  •  8 m. 4x100m st.dowolnym - 4:04,72
  •  7 m. 4x200m st.dowolnym - 8:53,82


  •  5 m. 4x100m st.zmiennym - 4:23,93
  •  7 m. 4x200m st.dowolnym - 8:53,82


  •  6 m. 1500m st.dowolnym - 16:39,25
  •  9 m. 400m st.dowolnym - 4:12,28

  •   • Mistrzostwa Polski Juniorów 14-lat - Olsztyn

Zuzanna Wójcik
  •  3 m. 200m st.dowolnym - 2:09,14
  •  2 m. 800m st.dowolnym - 9:19,02
  •  4 m. 400m st.dowolnym - 4:31,31


Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12-letnich

KS KSZO Ostrowiec Św.
    3 miejsce w zestawieniu ogólnopolskim edycji 2021r.

Beksińska Amelia, Bielecka Lena, Celińska Wiktoria, Gil Laura, Górniak Adrianna, Jama Michalina, Karwacka Dominika, Kisiel Julia, Kozub Amelia, Mozal Marcela, Sulik Hanna, Woźniak Beata, Zagraj Zuzanna, Łapawa Jadwiga, Batugowski Szymon, Bezak Bartłomiej, Budzeń Patryk, Grzesik Franciszek, Kalita Michał, Kogut Bartosz, Kępiński Rafał, Rdzanek Mikołaj, Tobiszewski Mikołaj, Wicha Antoni,
Trener: Mariusz Firmanty, Marcin Piliński
Waterpolo

  •   • Mistrzostwa Polski Juniorów U-19

KS KSZO Ostrowiec Świętokrzyski
    Złoty Medal Mistrzostw Polski Juniorów.

Krakowiak Maksymilian, Walesic Maksymilian, Staniszewski Wiktor, Nadbrzuchowski Kacper, Nochelski Brajan, Idzikowski Daniel, Skit Wiktor, Rasiński Filip, Szwagierczak Jakub, Ostrowski Igor, Woźniak Dariusz, Skaliński Jan, Żelazowski Jakub, Tokarski Oskar
Trenerzy: Robert Serwin i Mariusz Stawecki.